Sponsrade länkar

Levemir FlexPen

Allmänt namn: insulin detemir

Vad är Levemir FlexPen?

insulin är ett hormon som fungerar genom att sänka nivåerna av glukos (socker) i blodet.

Levemir FlexPen används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna och barn med diabetes mellitus.

Levemir FlexPen används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna.

Levemir FlexPen används också för att behandla typ 1-diabetes hos vuxna och barn som är minst 2 år.

Levemir FlexPen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Dela aldrig en injektionspenna eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Levemir FlexPen om du är allergisk mot det, eller om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker).

Levemir FlexPen bör inte ges till barn yngre än 2 år.

För att se till Levemir FlexPen är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du också tar pioglitazon eller rosiglitazon (ibland finns i kombinationer med glimepirid eller metformin).

Följ läkarens anvisningar om hur man använder insulin om du är gravid eller ammar ett barn.

Hur ska jag använda Levemir FlexPen?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Insulin injiceras under huden.

Om du använder detta läkemedel en gång dagligen använder injektion vid kvällsmaten eller vid sänggåendet.

Din vårdgivare kommer att visa dig de bästa platserna på din kropp för att injicera Levemir FlexPen.

Din läkare kan vilja att du använder en kortverkande insulin utöver Levemir FlexPen.

Om du använder en injektionspenna, använd endast injektionspennan som medföljer Levemir FlexPen.

Dela aldrig en injektionspenna eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Levemir FlexPen är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, regelbunden blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Förvara detta läkemedel i originalförpackningen skyddad från värme och ljus.

Lagra oöppnad (inte används) Levemir FlexPen:

Lagra öppnas (används) Levemir FlexPen:

Använd inte medicinen om det ser grumligt eller har ändrat färg.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Använd en diabetes medicinsk varning tag i nödfall.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Levemir FlexPen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Levemir FlexPen?

Insulin kan orsaka lågt blodsocker.

Undvik felmedicinering genom att alltid kontrollera medicin etiketten innan injicerar ditt insulin.

Undvik att dricka alkohol.

Levemir FlexPen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad eller svullnad där en injektion gavs, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, snabba hjärtslag, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Levemir FlexPen?

Många andra läkemedel kan påverka ditt blodsocker, och vissa läkemedel kan öka eller minska effekten av insulin.

Mer om Levemir (insulin detemir)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.