Sponsrade länkar

Levocarnitine

Vad är levocarnitine?

Levocarnitine är ett naturligt förekommande ämne som kroppen behöver för energi.

Levocarnitine används för att behandla karnitin brist.

Levocarnitine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

För att vara säker levocarnitine är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Levocarnitine förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om levocarnitine passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta levocarnitine?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Den vätskeformiga medicinen kan tas ensamt eller blandat med en dryck eller mjuk mat.

Levocarnitine bör tas vid jämnt fördelade intervaller var 3 eller 4 timmar.

När du använder levocarnitine, kan du behöva täta blodprover.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar levocarnitine?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Levocarnitine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar levocarnitine?

Andra läkemedel kan interagera med levocarnitine, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om levocarnitine

Andra varumärken: L-karnitin, Carnitor, Carnitor SF

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.