Librium

Allmänt namn: klordiazepoxid

Vad är Librium?

Librium är en bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen).

Librium används för att behandla ångest.

Librium kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Librium kan vara vanebildande.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Librium om du är allergisk mot det.

För att vara säker Librium är säkert för dig, tala om för din läkare om:

De sedativa effekterna av klordiazepoxid kan pågå längre hos äldre vuxna.

Använd inte Librium om du är gravid.

Det är inte känt om klordiazepoxid passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Librium är inte godkänd för användning av någon yngre än 6 år.

Hur ska jag ta Librium?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Din läkare kan ibland ändra din dos så att du får bästa möjliga resultat.

Librium kan vara vanebildande.

Missbruk av vanebildande läkemedel kan orsaka missbruk, överdos, eller död.

Sluta inte använda Librium plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på mängden läkemedel som används för varje ny flaska.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera extrem trötthet, förvirring, muskelsvaghet eller medvetslöshet.

Vad ska jag undvika när du tar klordiazepoxid?

Undvik att dricka alkohol.

Librium kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Librium biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar såsom trötthet eller balansproblem kan vara mer benägna hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Librium?

Intag Librium med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Andra läkemedel kan interagera med klordiazepoxid, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Librium (klordiazepoxid)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.