Sponsrade länkar

lidokain topisk

Vad är lidokain aktuellt?

lidokain är ett lokalbedövningsmedel (bedövande medicinering).

Lidokain topisk (för användning på huden) används för att minska smärta eller obehag av hudirritationer, såsom solbränna, insektsbett, giftig murgröna, giftig ek, giftig sumak och mindre skärsår, repor, eller brännskador.

Lidokain aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

En överdos av bedövande läkemedel kan orsaka dödliga biverkningar om för mycket av läkemedlet absorberas genom huden.

Använd inte stora mängder av lidokain aktuellt, eller täcka behandlade hudområden med ett bandage eller plastfolie utan läkares inrådan.

Håll både använda och oanvända lidokain hudfläckar oåtkomligt för barn eller husdjur.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda lidokain aktuellt om du är allergisk mot någon typ av bedövande medicin.

Dödliga överdoser har inträffat när bedövande läkemedel användes utan inrådan av en läkare (t.ex. under en kosmetisk förfarande som laser hårborttagning).

Var medveten om att många kosmetiska behandlingar utförs utan en läkare närvarande.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Lidocaine aktuell förväntas inte skada fostret.

Om du använder lidokain aktuell mot bröstet, undvik områden som kan komma i kontakt med barnets mun.

Hur ska jag använda lidokain aktuellt?

Använd lidokain aktuellt exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som det har ordinerats av din läkare.

Felaktig användning av lidokain aktuellt kan leda till döden.

Lidokain topisk finns i många olika former (gel, spray, kräm, lotion, salva, vätska, hud patch).

Ta inte med munnen.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Använd den minsta mängden läkemedel som behövs för att bedöva huden eller lindra smärta.

Applicera inte detta läkemedel till svullna hudområden eller djupa sticksår.

Täck inte behandlad hud om inte din läkare har sagt till.

Lidokain aktuell kan appliceras med fingertopparna eller en bomullstuss.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll både använda och oanvända lidokain aktuella hudfläckar oåtkomligt för barn eller husdjur.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom lidokain aktuell används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av bedövande läkemedel kan orsaka dödliga biverkningar om för mycket av läkemedlet absorberas genom huden och in i blodet.

Lidocaine appliceras på huden är inte sannolikt att orsaka en överdos om du använder mer än den rekommenderade dosen.

Vad ska jag undvika när du använder lidokain aktuell?

Låt inte lidokain aktuellt att komma i kontakt med ögonen.

Undvik att röra den klibbiga sidan av en lidokain hud patch samtidigt som det.

Undvik misstag skadade behandlade hudområden medan de är stel.

Lidokain topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar lidokain aktuellt?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om lidokain aktuellt

Andra varumärken: LIDODERM, lidokain trögflytande, ZTlido, Xylocain gelé, ... 19 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.