Limbrel

Allmänt namn: bioflavonoider

Vilka är Limbrel?

Limbrel finns i skalet av gröna citrusfrukter och nypon och svarta vinbär.

Limbrel har använts i alternativ medicin som ett hjälpmedel för att öka verkan av vitamin C, för att stödja blodcirkulationen, som en antioxidant, och för att behandla allergier, virus eller artrit och andra inflammatoriska tillstånd.

Inte alla användningsområden för Limbrel har godkänts av FDA.

Limbrel säljs ofta som ett supplement.

Limbrel kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Inte alla användningsområden för Limbrel har godkänts av FDA.

Limbrel säljs ofta som ett supplement.

Använd Limbrel enligt anvisningar på etiketten, eller som din läkare har ordinerat.

Innan detta läkemedel

Använd inte denna produkt om du är allergisk mot Limbrel eller om du har:

Innan du använder Limbrel, tala med din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare.

Ta inte Limbrel utan att först tala med din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Ta inte Limbrel utan att först tala med din läkare om du ammar ett barn.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Limbrel?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att ta Limbrel, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Ta Limbrel med ett helt glas vatten.

Använd inte olika formuleringar av bioflavonoider samtidigt utan att först tala med din läkare.

Om ditt tillstånd inte förbättras, eller om det verkar bli värre, kontakta din läkare.

Förvara Limbrel vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Rådgör med din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare för instruktioner om du missar en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Limbrel?

Det finns inga kända restriktioner på mat, drycker, eller aktiviteter medan du tar Limbrel såvida inte din vårdgivare.

Limbrel biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt att uppstå, och du kan ha ingen alls.

Tala om för din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare om någon ovanlig eller besvärande biverkningar.

Vilka andra droger påverkar Limbrel?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Limbrel.

Mer om Limbrel (bioflavonoider)

Andra märken: Rutin, Pan C 500, Amino-Opti-C, P-1000, ... 2 mer

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.