Limbrel250

Allmänt namn: bioflavonoider och zinkglycinat

Vad är Limbrel250?

Limbrel250 är en medicinsk mat.

Limbrel250 används i kostbehandling av artros symtom såsom svullnad, stelhet, och gemensamma obehag.

Limbrel250 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Limbrel250 om du är allergisk mot någon typ av flavonoid eller livsmedel såsom färgade frukter och grönsaker, mörk choklad, te (särskilt grönt te), rött vin, eller paranötter.

Innan Limbrel250, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år utan läkares inrådan.

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet ett blodförtunnande medel såsom warfarin (Waran, Jantoven).

Du måste vara under vård av en läkare när du använder Limbrel250.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Limbrel250 om du är allergisk mot någon typ av flavonoid eller livsmedel såsom färgade frukter och grönsaker, mörk choklad, te (särskilt grönt te), rött vin, eller paranötter.

Innan Limbrel250, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd.

Det är inte känt om Limbrel250 skadar fostret.

Det är inte känt om bioflavonoider och zink glycinat går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Limbrel250?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Du måste vara under vård av en läkare när du använder Limbrel250.

Limbrel250 tas vanligen en gång var 12: e timme.

Limbrel250 fungerar bäst om du tar det med en måltid eller inom en timme före eller efter en måltid.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Limbrel250?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Limbrel250 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Limbrel250 och ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Limbrel250?

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet ett blodförtunnande medel såsom warfarin (Waran, Jantoven).

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Limbrel250.

Mer om Limbrel 250 (bioflavonoider / zink glycinat)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.