Lipodox 50

Allmänt namn: doxorubicin liposomal

Vad är Lipodox 50?

Lipodox 50 är en cancer medicin som interfererar med tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Lipodox 50 används för att behandla äggstockscancer, AIDS-relaterat Kaposis sarkom, och multipelt myelom.

Lipodox 50 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Lipodox 50 är en cancer medicin.

Lipodox 50 kan öka risken för hjärt- eller leverproblem.

Lipodox 50 kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot doxorubicin.

För att vara säker Lipodox 50 är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Långvarig användning av doxorubicin liposomal kan öka risken att utveckla vissa andra typer av muncancer.

Tala om för din läkare om alla andra cancerläkemedel eller strålning behandlingar du har fått i det förflutna.

Använd inte Lipodox 50 om du är gravid.

Det är inte känt om doxorubicin liposomal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Lipodox 50 ges?

Lipodox 50 injiceras i en ven genom en IV.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när Lipodox 50 injiceras.

Om detta läkemedel av misstag hamnar på huden, tvätta noggrant med tvål och varmt vatten.

Lipodox 50 kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Lipodox 50.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika när du använder Lipodox 50?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Lipodox 50 kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräkas).

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Lipodox 50. Vaccinet kan inte fungerar lika bra under denna tid, och kan inte helt skydda dig från sjukdom.

Lipodox 50 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Lipodox 50 kan orsaka din urin för att förvandla en röd-orange färg.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lipodox 50?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med Lipodox 50, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Lipodox 50 (doxorubicin liposomal)

Andra varumärken: Doxil, Lipodox

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.