Liquimat Ljus

Allmänt namn: svavel topisk

Vad är Liquimat Light?

Liquimat Light (för huden) används för att behandla akne.

Liquimat Ljus kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Liquimat ljus om du är allergisk mot svavel.

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har svår akne, eller akne över stora hudområden.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda Liquimat Light?

Ta inte med munnen.

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Du kan behöva skaka detta läkemedel före varje användning.

Tvätta händerna före och efter applicering Liquimat ljus lotion.

Applicera ett tunt lager av svavel aktuell lotion till de drabbade huden upp till 3 gånger per dag.

Täck inte behandlad hud med ett bandage.

Vid användning av Liquimat ljus schampo, följ alla riktningar på produktetiketten.

Det kan ta flera veckor innan huden tillstånd förbättras.

Sluta inte använda detta läkemedel om du inte ser resultat direkt.

Förvara Liquimat ljus vid rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Liquimat Ljus förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder svavel aktuell?

Undvik att få Liquimat Ljus i dina ögon, näsa, mun eller på dina läppar.

Använd inte på öppna sår eller solbrända, windburned, torr eller irriterad hud.

Också undvika att använda Liquimat ljus på områden av eksem.

Undvik att använda andra akne mediciner på de områden du behandla med Liquimat Light, om inte din läkare säger till.

Undvik att använda hud produkter som kan orsaka irritation, såsom hårda tvålar eller hudrengöringsmedel eller hud produkter med alkohol, kryddor, astringents eller lime.

Liquimat Ljus biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Liquimat Light?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Liquimat Light (svavel topisk)

Andra varumärken: Sulfoam, Sulpho-Lac, Liquimat Medium, Sulfo-Lo ... 2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.