Lokelma

Allmänt namn: natrium zirkonium cyclosilicate

Vad är Lokelma?

Lokelma används för att behandla hyperkalemi (höga halter av kalium i blodet) hos vuxna.

Lokelma arbetar direkt i tarmen och inte absorberas i blodet.

Lokelma kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Eftersom Lokelma inte absorberas i blodet, är det inte förväntas vara skadligt under graviditet eller ammar.

Hur ska jag ta Lokelma?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Du kommer att behöva medicinska tester för att hjälpa läkaren att avgöra hur lång tid att behandla dig med Lokelma.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Lokelma kan göra det svårare för kroppen att absorbera andra läkemedel som du tar via munnen.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Lokelma?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Lokelma biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Lokelma innehåller natrium och kan orsaka svullnad eller snabb viktuppgång.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lokelma?

Andra läkemedel kan påverka Lokelma, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Lokelma (natrium zirkonium cyclosilicate)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.