Lomotil

Allmänt namn: atropin och difenoxylat

Vad är Lomotil?

atropin påverkar kroppen på många olika sätt, som att minska spasmer i urinblåsa, mage och tarmar.

Difenoxylat är en antidiarrheal medicinering.

Lomotil är en kombination läkemedel som används för att behandla diarré hos vuxna och barn som är minst 13 år gammal.

Lomotil kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Lomotil om du har diarré som orsakas av bakterier eller genom att ta ett antibiotikum.

Förvara detta läkemedel där ett barn inte kan nå den.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot atropin eller difenoxylat, eller om du har:

Lomotil är inte godkänd för användning av någon yngre än 6 år.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Lomotil?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Mäta flytande medicin noggrant.

Dricka mycket vätska för att hålla från att bli uttorkad när du har diarré.

Det kan ta upp till 48 timmar innan dina symtom förbättras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll Lomotil där ett barn inte kan nå den.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Tidiga överdos symptom inkluderar svaghet, dimsyn, sluddrigt tal, värmekänsla, snabba hjärtslag, saktade andning, svimning, kramper eller koma.

Vad ska jag undvika när du tar atropin och difenoxylat?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Lomotil kommer att påverka dig.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning, i varmt väder, eller genom att inte dricka tillräckligt med vätska.

Att dricka alkohol med detta läkemedel kan orsaka biverkningar.

Lomotil biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan förekomma upp till 30 timmar efter att du tagit detta läkemedel.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lomotil?

Använda Lomotil med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Lomotil (atropin / difenoxylat)

Andra varumärken: Lonox, Lomocot, Vi-ATRO

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.