Lonhala Magnair Starter Kit (inandning)

Allmänt namn: glykopyrrolat

Vad är Lonhala Magnair Starter Kit?

Lonhala Magnair Starter Kit är en antikolinerg som fungerar genom avslappnande muskler i luftvägarna för att förbättra andning.

Lonhala Magnair Starter Kit används som en inhalerad medicin för att förhindra luftflöde obstruktion eller bronkospasm hos personer med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), inklusive bronkit och emfysem.

Lonhala Magnair Starter Kit kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Lonhala Magnair Starter Kit om du är allergisk mot Lonhala Magnair Starter Kit.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Lonhala Magnair Starter Kit är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda Lonhala Magnair Starter Kit?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Lonhala Magnair Starter Kit tillhandahålls som en lösning (vätska) eller som pulver i en kapsel.

Använd alltid den nya inhalatorn som medföljer påfyllning av detta läkemedel.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Lonhala Magnair Starter Kit ges vanligen två gånger dagligen (morgon och kväll).

Svälj inte Lonhala Magnair Starter Kit kapsel eller vätska.

Lonhala Magnair Starter Kit är inte en räddningsmedicin för bronkospasm attacker.

Du ska inte sluta använda detta läkemedel om inte din läkare säger till.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen och använd din nästa dos vid ordinarie tid.

Få dina recept återfyllas innan du kör ut medicin helt.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera dimsyn, ögonsmärta, illamående, kräkningar, problem urinera eller svår yrsel.

Vad ska jag undvika när du använder Lonhala Magnair Starter Kit?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Lonhala Magnair Starter Kit biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lonhala Magnair Starter Kit?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Lonhala Magnair (glykopyrrolat)

Andra varumärken: Robinul, Robinul Forte, Cuvposa, Seebri Neohaler, Glycate

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.