Lorzone

Allmänt namn: klorzoxazon

Vad är Lorzone?

Lorzone är en muskel relaxer som används tillsammans med vila och fysisk terapi för att behandla skelettmuskelförhållanden såsom smärta eller skada.

Lorzone kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Lorzone om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Lorzone är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Lorzone?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Lorzone tas vanligen 3 eller 4 gånger per dag.

Lorzone är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan inkludera andra smärtlindring åtgärder vila, sjukgymnastik, eller.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, diarré, svår trötthet, huvudvärk, muskelsvaghet, ytlig andning, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Lorzone?

Att dricka alkohol med Lorzone kan orsaka biverkningar.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Lorzone biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lorzone?

Användning av Lorzone med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Andra läkemedel kan påverka Lorzone, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Lorzone (klorzoxazon)

Andra varumärken: Parafon Forte DSC, Paraflex, Remular-S

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.