Sponsrade länkar

Lumason

Allmänt namn: svavelhexafluorid

Vad är Lumason?

Lumason är ett ultraljudkontrastmedel som används för att förbättra kvaliteten på ett ekokardiogram (ultraljud av hjärtat).

Lumason används för att tillåta vissa delar av hjärtat att ses mer tydligt på ett ultraljud.

Lumason kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte behandlas med Lumason om du har en genetisk hjärta tillstånd som kallas "hjärt shunt."

I sällsynta fall kan allvarliga eller livshotande reaktioner uppträder under injektionen eller kort därefter.

Du kan bli mer benägna att ha en allvarlig reaktion om du har svåra eller okontrollerade hjärtproblem (kronisk hjärtsvikt, en nyligen inträffad hjärtinfarkt, allvarlig hjärtrytmrubbningar).

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Lumason om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Lumason är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Lumason kan skada fostret.

Det är inte känt om svavelhexafluorid passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Lumason ges?

Lumason injiceras i en ven genom en IV.

Din puls, andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga i minst 30 minuter efter att du fått Lumason.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Lumason ges med en ekokardiografi, kommer du inte vara på en vanliga doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Lumason ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Lumason?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Lumason biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, hudrodnad, utslag;

I sällsynta fall kan allvarliga eller livshotande reaktioner uppträder under injektionen eller kort därefter.

Du kan bli mer benägna att ha en allvarlig reaktion om du har svåra eller okontrollerade hjärtproblem (kronisk hjärtsvikt, en nyligen inträffad hjärtinfarkt, allvarlig hjärtrytmrubbningar).

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lumason?

Andra läkemedel kan interagera med svavelhexafluorid, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Lumason (svavelhexafluorid)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.