Lumify

Allmänt namn: brimonidin oftalmisk

Vad är Lumify?

Lumify (för ögonen) används för att minska trycket inne i ögonen hos personer med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension.

Den Lumify varumärke Brimonidine ögon är tillgängliga utan recept, och används för att lindra röda ögon och irritation.

Alphagan P är för användning hos vuxna och barn så unga som två år gammal.

Lumify kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Lumify om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda Lumify?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Om du bär kontaktlinser, använda dropparna minst 10 minuter innan du sätter dina linser.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

Använd endast antalet droppar din läkare har ordinerat.

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Vänta minst 5 minuter innan du använder någon annan ögondroppar din läkare har ordinerat.

Om du använder Lumify att behandla ögon rodnad eller irritation, ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagar.

Använd inte ögondropparna om vätskan ser grumligt, har förändrats färger eller har partiklar i den.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Tala om för din läkare omedelbart om du har någon ögonskada eller infektion, eller om du behöver ha någon typ av kirurgi, särskilt ögonkirurgi.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Lumify förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder brimonidin ögon?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Lumify kommer att påverka dig.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Lumify biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lumify?

Använda Lumify med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Lumify (Brimonidine ögon)

Andra varumärken: Alphagan P

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.