Lupaneta Pack

Allmänt namn: leuprolid och noretindron

Vad är Lupaneta Pack?

Lupaneta Pack är en kombination läkemedel som används för att behandla symptom av endometrios (överväxt av livmoderslemhinnan utanför livmodern).

leuprolid hjälper till att behandla smärta orsakad av endometrios.

noretindron hjälper till att förhindra gallring ben (en bieffekt av leuprolid).

Lupaneta Pack ska inte användas av kvinnor som är äldre än 65 år.

Lupaneta Pack kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Lupaneta Pack om du har: odiagnostiserade vaginal blödning, leversjukdom eller levercancer, eller om du någonsin har haft en hjärtattack, stroke, blodpropp eller cancer i bröst, livmoder / cervix eller vagina.

Använd inte om du är gravid eller ammar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot leuprolid eller noretindron, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan behöva ha ett negativt graviditetstest innan denna behandling.

Använd inte Lupaneta Pack om du är gravid.

Använd inte hormonell form av preventivmedel (piller, injektioner, implantat, plåster, vaginala ringar) för att förhindra graviditet medan du får leuprolid injektioner.

Leuprolid sannolikt leda till att du inte ägglossning eller har menstruation under 6 månaders behandlingsperioden.

Inte amma medan du använder detta läkemedel.

Lupaneta Pack är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Lupaneta Pack?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Detta läkemedel är en kombinerad behandling som inkluderar en leuprolid injektion och noretindron tabletter intas genom munnen.

Leuprolid ges vanligen som en enda injektion i en muskel var 1 till 3 månader i upp till 6 månader.

Du kanske har förvärrade symtom på endometrios när du först börjar använda Lupaneta Pack.

Du kommer att behöva täta medicinska tester.

Lupaneta Pack kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Store noretindron tabletter vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Baserat på ditt svar till Lupaneta Pack behandling, kan din läkare vill att du ska ha en andra sex månaders behandling.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade noretindron dosen så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för leuprolid injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Lupaneta Pack?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Lupaneta Pack biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion:, hudrodnad, svår klåda;

Uppsök läkare om du har tecken på hypofysen problem: huvudvärk, synproblem, kräkningar, förändringar i ditt mentala status, allvarlig svaghet, kyla eller fuktig hud, svag puls, eller känsla som du kan passera ut.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lupaneta Pack?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Lupaneta Pack (leuprolid / noretindron)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.