Lydia E. Pinkham

Allmänt namn: ferrosulfat

Vad är Lydia E. Pinkham?

Lydia E. Pinkham är en typ av järn.

Lydia E. Pinkham används för att behandla järnbristanemi (brist på röda blodkroppar som orsakas av att ha för lite järn i kroppen).

Lydia E. Pinkham kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har järnöverskott syndrom, hemolytisk anemi (brist på röda blodkroppar), porfyri (en genetisk enzym sjukdom som orsakar symptom som påverkar huden eller nervsystemet) talassemi (en genetisk störning av röda blodkroppar), om du är en alkoholist, eller om du får regelbundna blodtransfusioner.

Undvik att ta någon annan multivitamin eller mineralprodukt inom 2 timmar före eller efter du tar Lydia E. Pinkham.

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Lydia E. Pinkham, eller om någon av misstag har svalt den.

Överdosering symtom kan vara illamående, svåra magsmärtor, blodig diarré, hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump, ytlig andning, svag och snabb puls, blek hud, blå läppar, och beslag (konvulsioner).

Ta Lydia E. Pinkham på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Lydia E. Pinkham är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta en speciell diet.

Vad ska jag diskutera innan Lydia E. Pinkham?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kan vara skadligt för fostret.

Det är inte känt om järnsulfat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte Lydia E. Pinkham till ett barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Lydia E. Pinkham?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta Lydia E. Pinkham på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Ta denna medicinering med ett fullt glas vatten.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning tablett eller kapsel.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Lydia E. Pinkham kan ge fläckar på tänderna, men denna effekt är tillfällig.

Lydia E. Pinkham är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta en speciell diet.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222, särskilt om ett barn har råkar svälja det.

Överdosering symtom kan vara illamående, svåra magsmärtor, blodig diarré, hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump, ytlig andning, svag och snabb puls, blek hud, blå läppar, och beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar järnsulfat?

Undvik att ta någon annan multivitamin eller mineralprodukt inom 2 timmar före eller efter du tar Lydia E. Pinkham.

Undvik att ta ett antibiotikum medicin inom 2 timmar före eller efter du tar Lydia E. Pinkham.

Vissa livsmedel kan också göra det svårare för kroppen att absorbera Lydia E. Pinkham.

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Lydia E. Pinkham biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lydia E. Pinkham?

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Lydia E. Pinkham.

Mer om Lydia E. Pinkham (järnsulfat)

Andra varumärken: Feosol Original, FeroSul, Slow Fe, Ferrousal ... 9 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.