M-End PE

Allmänt namn: bromfeniramin, kodein, och fenylefrin

Vad är M-End PE?

Bromfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Kodein är ett narkotiskt hostdämpande.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

M-End PE är en kombination läkemedel som används för att behandla rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda, rinnande ögon, hosta och nästäppa orsakad av allergier, förkylning, eller influensa.

M-End PE kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

M-End PE kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Kodein kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande.

Detta läkemedel ska inte användas i någon under 18 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda M-End PE om du är allergisk mot kodein, fenylefrin eller bromfeniramin.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

I vissa människor bryter kodein ner snabbt i levern och når högre än normala nivåer i kroppen.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Om du använder kodein när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta M-End PE?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Kodein kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en hosta eller kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på din medicin.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom M-End PE tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar M-End PE?

M-End PE kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Drick inte alkohol medan du tar läkemedel som innehåller kodein.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, hosta eller sömnmedicin.

PE biverkningar M-End

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel, kan kodein sakta din andning.

En person att ta hand om du bör söka akut läkarhjälp om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar, eller om du är svårt att vakna.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning, och förvirring kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar M-End PE?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder M-End PE om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Att ta M-End PE med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Mer om M-End PE (bromfeniramin / kodein / fenylefrin)

Andra varumärken: Poly-Tussin AC

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.