M-Hist PD

Allmänt namn: triprolidin

Vad är M-Hist PD?

M-Hist PD är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

M-Hist PD används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra kalla eller allergisymptom.

M-Hist PD kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda M-Hist PD om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda M-Hist PD om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om M-Hist PD kommer att skada fostret.

Det är inte känt om triprolidin går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta M-Hist PD?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder M-Hist PD.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom M-Hist PD används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar M-Hist PD?

M-Hist PD kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av triprolidin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

M-Hist PD biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda M-Hist PD och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar M-Hist PD?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder M-Hist PD om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om M-Hist PD (triprolidin)

Andra varumärken: Histex, Histex PD droppar, Histex sirap, Vanaclear PD ... två mer

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.