mafenid topisk

Vad är mafenid?

Mafenid är ett antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Mafenid topisk (för huden) används för att förhindra infektion i svåra brännskador.

Mafenid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda mafenid aktuell om du är allergisk mot mafenid.

För att vara säker mafenid aktuellt är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om mafenid aktuellt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om mafenid aktuell passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur mafenid användas?

Läkaren kommer att bestämma den korrekta mängden och typen av mafenid att använda.

Mafenid kräm vanligen appliceras på brännsåret en eller två gånger om dagen.

Mafenid pulver blandas vanligtvis tillsammans med en saltlösning och appliceras över en gasväv dressing under användning av en spruta eller befuktningsröret.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få mafenid aktuell i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom mafenid aktuell ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika när behandlas med mafenid?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mafenid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar mafenid?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad mafenid.

Mer om mafenid aktuellt

Andra varumärken: Sulfamylon

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.