Mag-G

Allmänt namn: magnesiumglukonat

Vad är Mag-G?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral.

Mag-G används som ett komplement för att upprätthålla adekvat magnesium i kroppen.

Mag-G kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Mag-G om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta Mag-G?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

För att hjälpa kroppen att bättre absorbera Mag-G, ta medicinen med en måltid eller bara efter att ha ätit.

Ta Mag-G tablett med ett helt glas vatten.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera saktade andning, medvetslöshet eller koma.

Vad ska jag undvika när du tar Mag-G?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar ett antacidum, ett laxermedel eller någon vitamin eller mineraltillskott.

Mag-G biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Mag-G och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mag-G?

Mag-G kan göra det svårare för kroppen att absorbera andra läkemedel som du tar via munnen.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Mag-G om du också använder något av följande läkemedel:

Dessa listor är inte fullständiga.

Mer om Mag-G (magnesiumglukonat)

Andra varumärken: Magtrate, Optimum magnesiumglukonat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.