Mag-Tab SR

Allmänt namn: magnesium laktat

Vad är Mag-Tab SR?

Mag-Tab SR är ett naturligt förekommande mineral som behövs i kroppen för att stödja funktionen av hjärtat, nervsystemet och matsmältningssystemet.

Mag-Tab SR används som ett mineraltillskott för att behandla magnesiumbrist.

Mag-Tab SR kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Mag-Tab SR om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Dosen behov kan vara annorlunda under graviditet eller när du ammar.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Mag-Tab SR?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Mag-Tab SR kan tas med mat om det upprör magen eller orsakar diarré.

Ta medicin vid samma tidpunkt varje dag.

Inte krossa eller tugga en förlängd frisättning.

Mag-Tab SR kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som också innehåller en speciell diet.

Den rekommenderade kosten intaget av magnesium ökar med åldern.

Användning Mag-Tab sr regelbundet för att få mest nytta.

Dela inte Mag-Tab SR med en annan person.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan omfatta förvirring, yrsel, extrem trötthet, långsam hjärtfrekvens, muskelsvaghet eller medvetslöshet.

Vad ska jag undvika när du tar Mag-Tab SR?

Undvik att äta mat som innehåller mycket fett.

Ta inte några andra vitamin- eller mineraltillskott som innehåller magnesium, såvida inte din läkare har sagt till.

Mag-Tab SR biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mag-Tab SR?

Andra läkemedel kan interagera med magnesium laktat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Mag-Tab SR (magnesium laktat)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.