MagDelay

Allmänt namn: kalciumkarbonat och magnesiumklorid

Vad är MagDelay?

Kalcium och magnesium är naturligt förekommande mineraler som är nödvändiga för många system i kroppen.

Kalcium behövs för benbildning och underhåll.

MagDelay är en kombination läkemedel som används som ett komplement.

MagDelay kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda MagDelay om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot ett antacidum eller vitamin / mineraltillskott som innehåller kalciumkarbonat eller magnesiumklorid.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Dosen behov kan vara annorlunda under graviditet eller när du ammar.

Hur ska jag ta MagDelay?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Inte krossa, tugga eller bryta en fördröjd frisättning eller en enterobelagd tablett.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom MagDelay används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar MagDelay?

Undvik att ta andra läkemedel samtidigt som du tar MagDelay.

MagDelay biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda MagDelay och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar MagDelay?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om MagDelay (kalciumkarbonat / magnesiumklorid)

Andra varumärken: Slow-Mag, Mag 64

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.