MagGel

Allmänt namn: magnesiumoxid

Vad är MagGel?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral.

MagGel används som ett komplement för att upprätthålla tillräcklig magnesium i kroppen.

MagGel används också som ett antacidum för att behandla matsmältningsbesvär, eller som ett laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning.

MagGel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan du tar MagGel, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier, och alla läkemedel som du använder.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda MagGel om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda MagGel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om MagGel skadar fostret.

Det är inte känt om magnesiumoxid passerar in bröstmjölk eller om det kan påverka ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

MagGel bör inte ges till barn yngre än 6 år.

Hur ska jag ta MagGel?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Vid användning av detta läkemedel som laxermedel, kan det vara bäst att ta din dos vid sänggåendet.

MagGel kan tas med mat om det upprör magen.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om symptomen förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom MagGel används ibland när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan vara illamående, kräkningar, svaghet, andningsproblem, långsamma reflexer, svag puls, extrem dåsighet och yrsel eller matthet.

Vad ska jag undvika när du tar MagGel?

MagGel kan göra det svårare för kroppen att absorbera andra läkemedel som du tar via munnen.

MagGel biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda MagGel och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar MagGel?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta MagGel om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om MagGel (magnesiumoxid)

Andra varumärken: Uro-Mag, Mag-200, Phillips Kramp gratis

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.