magnesium laktat

Vad är magnesium laktat?

Magnesium laktat är ett naturligt förekommande mineral som behövs i kroppen för att stödja funktionen av hjärtat, nervsystemet och matsmältningssystemet.

Magnesium laktat användes som ett mineraltillskott för att behandla magnesiumbrist.

Magnesium laktat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda magnesium laktat om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Dosen behov kan vara annorlunda under graviditet eller när du ammar.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta magnesium laktat?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Magnesium laktat kan tas med mat om det upprör magen eller orsakar diarré.

Ta medicin vid samma tidpunkt varje dag.

Inte krossa eller tugga en förlängd frisättning.

Magnesium laktat kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som också innehåller en speciell diet.

Den rekommenderade kosten intaget av magnesium ökar med åldern.

Använd magnesium laktat regelbundet för att få mest nytta.

Dela inte magnesium laktat med en annan person.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan omfatta förvirring, yrsel, extrem trötthet, långsam hjärtfrekvens, muskelsvaghet eller medvetslöshet.

Vad ska jag undvika när du tar magnesium laktat?

Undvik att äta mat som innehåller mycket fett.

Ta inte några andra vitamin- eller mineraltillskott som innehåller magnesium, såvida inte din läkare har sagt till.

biverkningar magnesium laktat

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Magnesium laktat doseringsinformation

Vanliga vuxendos för kosttillskott:

En till två kapletter var 12 timmar med mat

Vilka andra droger påverkar magnesium laktat?

Andra läkemedel kan interagera med magnesium laktat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om magnesium laktat

Andra varumärken: Mag-Tab SR

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.