magnesiumsalicylat

Vad är magnesium salicylat?

Magnesiumsalicylat är ett salicylat (sa-LIS-il-ate).

Magnesiumsalicylat används för att behandla mild till måttlig smärta, feber, inflammatoriska tillstånd, och smärta, svullnad, eller stelhet i samband med artrit.

Magnesium salicylat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ta inte mer av magnesium salicylat än rekommenderat på etiketten.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot salicylater (såsom acetylsalicylsyra) eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Magnesiumsalicylat kan orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Ge inte detta läkemedel till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda magnesium salicylat om du är allergisk mot det, eller om du någonsin har haft:

Ge inte detta läkemedel till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

För att vara säker magnesium salicylat är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Att ta magnesium salicylat under slutet av graviditeten kan orsaka blödningar i modern eller barnet under förlossningen.

Magnesium salicylat kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta magnesium salicylat?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta magnesium salicylat med ett fullt glas vatten.

Ta med mat om magnesium salicylat upprör magen.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder magnesium salicylat.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om du har feber som varar längre än 3 dagar eller smärta som varar längre än 10 dagar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom magnesium salicylat används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, svettas mer än vanligt, ringningar i öronen, spinning sensation.

Vad ska jag undvika när du tar magnesium salicylat?

Undvik att dricka alkohol när du tar magnesium salicylat.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något kall, allergi eller smärtstillande.

biverkningar magnesium salicylat

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda magnesium salicylat och ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar magnesiumsalicylat?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda magnesium salicylat om du även använder:

Denna lista är inte komplett.

Mer om magnesiumsalicylat

Andra varumärken: Doans piller Extra Strength, Doan s piller, MST, Nuprin Ryggvärk

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.