Magnesiumsulfat (injektion)

Vad är magnesiumsulfat injektion?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral som är viktig för många system i kroppen, särskilt muskler och nerver.

Magnesiumsulfat injektion används för att behandla hypomagnesemi (låga halter av magnesium i blodet).

Magnesiumsulfat injektion används också för att förhindra anfall hos gravida kvinnor med tillstånd såsom preeklampsi, eklampsi, eller toxemi av graviditeten.

Magnesiumsulfat injektion kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Om det är möjligt innan du får magnesiumsulfat, berätta för din läkare om du har njursjukdom, hjärtsjukdomar, en mage eller tarm sjukdom eller om du är uttorkad.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du dricker alkohol eller koffein drycker regelbundet, om du röker, eller om du använder någon gata droger.

Om det är möjligt innan du får magnesiumsulfat, berätta för din läkare om du har:

Du bör inte använda magnesiumsulfat om du är gravid.

Magnesiumsulfat kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur magnesiumsulfat injektion ges?

Magnesiumsulfat injiceras i en muskel eller i en ven genom en IV.

Din andning, kommer blodtryck, syrenivåer och andra vitala följas noggrant medan du får magnesiumsulfat.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom magnesiumsulfat ges av sjukvårdspersonal, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får magnesiumsulfat injektion?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Magnesiumsulfat injektion biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din vårdgivare direkt om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar magnesiumsulfat injektion?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med magnesiumsulfat, speciellt något IV (injiceras) antibiotika.

Andra läkemedel kan interagera med magnesiumsulfat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om magnesiumsulfat

Andra varumärken: Epsom Salt

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.