Marcaine Spinal

Allmänt namn: bupivakain

Vad är Marcaine Spinal?

Marcaine Spinal är ett bedövningsmedel (bedövande läkemedel) som blockerar nervimpulser i kroppen.

Marcaine Spinal används som ett lokalt (endast ett område) bedövningsmedel.

Marcaine Spinal ges som en epidural injektion i ryggraden för att producera domningar under förlossningen, kirurgi, eller vissa medicinska procedurer.

Marcaine Spinal används också som ett anestetikum för tandingrepp.

Marcaine Spinal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Tala om för din läkare om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin.

Vissa epidural bedövande mediciner kan ha långvariga eller permanenta effekter på vissa kroppsprocesser såsom sexuell funktion, tarm eller blåskontroll och rörelse eller känsla i benen eller fötterna.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin eller om du någonsin har haft:

Det är inte känt om Marcaine Spinal kommer att skada fostret.

Tala om för din läkare om du ammar.

Hur Marcaine Spinal ges?

Marcaine Spinal injiceras genom en nål direkt in i eller i närheten av det område som skall bedövad.

För en epidural är Marcaine Spinal ges som en injektion genom en nål placeras i ett område med din mitten eller nedre delen av ryggen nära ryggraden.

För en tand förfarande är Marcaine Spinal injiceras direkt i munnen i närheten av tanden eller tänderna din tandläkare kommer att arbeta på.

Din andning, blodtryck, syrenivåer eller andra vitala kommer att bevakas noga.

Vissa epidural bedövande mediciner kan ha långvariga eller permanenta effekter på vissa kroppsprocesser såsom sexuell funktion, tarm eller blåskontroll och rörelse eller känsla i benen eller fötterna.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Marcaine Spinal ges som behövs innan en operation eller tandvård förfarande, du är inte sannolikt att vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Marcaine Spinal ges i en medicinsk miljö, kommer du att bevakas noga för att se till att du inte får för mycket av Marcaine Spinal.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Marcaine Spinal?

Detta läkemedel kan orsaka domningar över en stor del av din kropp.

Efter en tand förfarande, undvika att äta, tuggummi eller dricka en varm dryck tills munnen är inte längre stel.

Marcaine Spinal biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, röda utslag, klåda;

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Marcaine Spinal?

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Marcaine Spinal (bupivakain)

Andra varumärken: Sensorcain, Sensorcain-MPF, Sensorcain-MPF Spinal

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.