Marezine

Allmänt namn: cyklizin

Vad är Marezine?

Marezine används för att behandla eller förhindra illamående, kräkningar, eller yrsel som orsakas av åksjuka.

Marezine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Marezine om du är allergisk mot det.

För att vara säker Marezine är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori B. Marezine förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om cyklizin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Marezine bör inte ges till barn yngre än 6 år.

Hur ska jag ta Marezine?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Marezine används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera extrem trötthet, förvirring, agitation, hallucinationer, snabba hjärtslag, feber, saktade andning, beslag (konvulsioner), och okontrollerade rörelser på dina läppar, tunga eller ansikte.

Vad ska jag undvika när du tar Marezine?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av cyklizin.

Marezine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Marezine och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Marezine?

Intag Marezine med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Andra läkemedel kan interagera med cyklizin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Marezine (cyklizin)

Andra varumärken: Bonine för barn, Cyclivert

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.