Maxitrol (oftalmisk)

Allmänt namn: dexametason, neomycin och polymyxin B

Vad är Maxitrol ögon?

Maxitrol (för ögonen) är en kombination antibiotikum och steroid läkemedel som används för behandling av ögoninflammation orsakad av uveit, ögonskador, strålning, kemiska brännskador, eller vissa andra villkor.

Maxitrol används när det finns risk för bakteriell infektion i eller runt ögat.

Maxitrol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har en svamp- eller virusinfektion i ögonen (inklusive herpes simplex).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot dexametason, neomycin eller polymyxin B, eller om du har en svamp- eller virusinfektion i ögonen (inklusive herpes simplex).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Maxitrol?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Tvätta händerna innan du använder ögon medicinering.

För att tillämpa ögondroppar: Luta huvudet tillbaka något och dra ner det undre ögonlocket för att skapa en liten ficka.

Använd endast antalet droppar din läkare har ordinerat.

Om du vill använda salvan: Luta huvudet tillbaka något och dra ner det undre ögonlocket för att skapa en liten ficka.

Rör inte spetsen på pipett eller salva rör eller placera den direkt på ögat.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 2 dagars behandling.

Om du använder detta läkemedel under längre tid än 10 dagar, kan du behöva frekvent syn tester för att kontrollera trycket i dina ögon.

Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Maxitrol ögon förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Maxitrol?

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra dina reaktioner.

Maxitrol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Maxitrol?

Läkemedel som används i ögonen är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Maxitrol (dexametason / neomycin / polymyxin B oftalmisk)

Andra varumärken: Poly-Dex, Ocu-Trol

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.