Sponsrade länkar

Maxzide

Allmänt namn: hydroklortiazid och triamteren

Vad är Maxzide?

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention.

triamteren är ett kaliumsparande diuretikum som också hindrar kroppen från att absorbera för mycket salt och håller kaliumnivåerna blir för låg.

Maxzide är en kombination läkemedel som används för att behandla vätskeansamling (ödem) och högt blodtryck (hypertoni).

Maxzide brukar ges till personer hos vilka andra diuretika har orsakat hypokalemi (låga kaliumnivåer i blodet).

Maxzide kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om har njursjukdom, urinering problem, höga halter av kalium i blodet, eller om du tar andra diuretika liknar triamteren.

Detta läkemedel kan höja ditt blod kalium till farliga nivåer, särskilt om du har njursjukdom, diabetes, allvarlig sjukdom, eller om du är en äldre vuxen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Maxzide om du är allergisk mot hydroklortiazid (HCTZ, hydrodiuril, Lotensin HCT, Zestoretic och andra) eller triamteren (Dyrenium) eller om:

Diuretika, såsom triamteren kan höja ditt blod kalium till farliga nivåer.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hydroklortiazid och triamteren kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Maxzide är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Maxzide?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Maxzide tas vanligen en gång per dag.

Du kommer att behöva täta blodprover för att mäta din kaliumnivåerna medan du tar detta läkemedel, speciellt när du börjar ta detta läkemedel eller när doserna ändras.

Din hjärtfunktion kan också behöva kontrolleras med hjälp av ett EKG eller EKG (kallas ibland en EKG).

Svår sjukdom kan påverka din kaliumnivåerna.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, tala om för läkaren i förväg att du tar läkemedel som innehåller hydroklortiazid.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda detta läkemedel även om du mår bra.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera ökad urinering, illamående, kräkningar, svaghet, feber, värme eller rodnad i ansiktet, eller muskelspasmer.

Vad ska jag undvika när du tar Maxzide?

Använd inte kaliumtillägg, saltersättningar eller låg salthalt mjölk medan du tar Maxzide, om inte din läkare har sagt till.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Maxzide kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik en kost rik på salt.

Maxzide biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger kan påverka Maxzide?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Maxzide (hydroklorotiazid / triamteren)

Andra varumärken: Dyazide

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.