mebendazol

Vad är mebendazol?

Mebendazol är en anthelmintisk (en-Thel-MIN-tik) eller anti-masken medicinering.

Mebendazol används för att behandla infektioner orsakade av maskar såsom piskmask, springmask, spolmask och hakmask.

Mebendazol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda mebendazol om du är allergisk mot det, eller om du också ta metronidazol (Flagyl).

Innan du använder mebendazol, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier.

Det är inte känt om mebendazol skadar fostret.

Mebendazol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Mebendazole är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Hur ska jag ta mebendazol?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

En mebendazol tablett kan sväljas, tuggas eller krossas och blandas med mat.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Du kan behöva ta medicin för en till tre dagar, beroende på vilket tillstånd du behandlar.

Tvätta händerna och naglar ofta, speciellt innan du äter eller efter att ha använt toaletten.

Om infektionen inte klara upp inom 3 veckor, kan du behöva en andra behandling.

För att förhindra återinfektion, följ läkarens instruktioner om att desinficera ditt hem och noggrant tvätta alla kläder, sängkläder och handdukar.

Du kan inte bota en mask infektion genom att fasta (svältande), med hjälp av laxermedel, eller tvinga dig själv att kräkas.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Ring din läkare om du missar mer än en dos av mebendazol.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan innefatta övre magont, aptitförlust, mörk urin, eller gulsot (gulfärgning av hud eller ögon).

Vad ska jag undvika när du tar mebendazol?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mebendazole biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar mebendazol?

Andra läkemedel kan interagera med mebendazol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om mebendazol

Andra varumärken: Vermox, Emverm

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.