Sponsrade länkar

Medrol

Allmänt namn: metylprednisolon

Vad är Medrol?

Medrol är en steroid som förhindrar utsläpp av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

Medrol används för att behandla många olika inflammatoriska tillstånd, såsom artrit, lupus, psoriasis, ulcerös kolit, allergiska störningar, körtel (endokrina) störningar och tillstånd som påverkar hud, ögon, lungor, celler mage, nervsystemet, eller blod.

Medrol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Medrol om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Medrol om du är allergisk mot det, eller om du har:

Medrol kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

För att vara säker Medrol är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om metylprednisolon går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Hur ska jag ta Medrol?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Medrol ibland tas varannan dag.

Dosen behov kan förändras om du har ovanliga påfrestning som en allvarlig sjukdom, feber eller infektion, eller om du har operation eller en medicinsk nödsituation.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Du ska inte sluta använda Medrol plötsligt.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du tar Medrol.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Medrol.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos Medrol.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av metylprednisolon förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du tar Medrol?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Medrol.

Medrol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Steroider kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Medrol?

Andra läkemedel kan interagera med metylprednisolon, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Medrol (metylprednisolon)

Andra varumärken: Medrol Dosepak, metylprednisolon portionsförpackning, Solu-Medrol, Depo-Medrol, ... 2 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.