mekloretamin topisk

Vad är mekloretamin aktuellt?

Mekloretamin topisk (för huden) används för att behandla Stage 1A eller 1B mycosis fungoides-typ kutant T-cellslymfom.

Mekloretamin aktuell ges vanligen efter andra hud behandlingar har prövats utan framgång.

Mekloretamin aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Undvik att få denna medicin i dina ögon.

Undvik att få denna medicin i munnen eller näsan.

Alltid få akut medicinsk hjälp om detta läkemedel av misstag får i dina ögon, näsa eller mun.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot mekloretamin.

Mekloretamin aktuellt kan vara farligt om det blir på huden av en annan person.

Använda mekloretamin aktuellt kan öka risken för att utveckla andra typer av hudcancer.

Använd inte mekloretamin aktuell om du är gravid.

Det är inte känt om mekloretamin aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda mekloretamin aktuell?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Mekloretamin aktuell vanligtvis appliceras en gång dagligen.

Förvara denna medicin i sin originalförpackning (box) i kylskåp.

Applicera medicin inom 30 minuter efter att ta bort den ur kylskåpet.

Använd inte inom de första 30 minuterna efter att ha tagit en dusch eller bad.

Applicera ett tunt lager av läkemedlet till de drabbade hudområden.

Täck inte den behandlade huden med ett bandage.

Du kan ansöka hudlotion, kräm eller olja till behandlad hud 2 timmar före eller 2 timmar efter applicering mekloretamin aktuell.

Tvätta händerna efter att tillämpa eller hantering av denna medicin.

Mekloretamin topisk gel är brandfarlig.

Kasta bort oanvänd mekloretamin topikal gel efter 90 dagar.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder mekloretamin aktuell?

Undvik att få denna medicin i dina ögon.

Undvik att få denna medicin i munnen eller näsan.

Alltid få akut medicinsk hjälp om detta läkemedel av misstag får i dina ögon, näsa eller mun.

Mekloretamin topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Mekloretamin topisk dosering informationen

Vanliga vuxendos för mykosfungoider:

Applicera en tunn film en gång dagligen till drabbade områdena i skin.Use: Den topiska behandlingen av etapp IA och IB mycosis fungoides-typ kutant T-cellslymfom hos patienter som har fått förhands hud-riktad terapi

Vilka andra droger påverkar mekloretamin aktuellt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad mekloretamin.

Mer om mekloretamin aktuellt

Andra varumärken: Valchlor

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.