Menest

Allmänt namn: förestrade östrogener

Vilka är Menest?

Östrogen är ett kvinnligt könshormon som produceras av äggstockarna.

Menest är en konstgjord blandning av östrogener som används för att behandla symtom på klimakteriet såsom värmevallningar, vaginal torrhet, vaginal bränning eller irritation eller andra hormonella förändringar i slidan.

Menest används också för att ersätta östrogen hos kvinnor med äggstocks fel eller andra tillstånd som orsakar en brist på naturligt östrogen i kroppen.

I vissa fall är Menest används för att behandla symptom på bröstcancer hos män och kvinnor.

Menest kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte om du är gravid.

Du ska inte ta Menest om du har något av följande villkor: ovanlig vaginal blödning, en blodproppar sjukdom, bröstcancer (om du tar detta läkemedel för bröstcancer symtom), eller om du någonsin har haft sköldkörtelcancer eller livmodercancer , eller en blodpropp orsakad genom att ta hormoner.

Menest kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Innan detta läkemedel

Menest kan skada fostret eller orsaka fosterskador.

Du bör inte använda Menest om du är allergisk mot det, om du är gravid, eller om du har:

Att ta detta läkemedel kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt, särskilt om du har vissa andra villkor.

För att vara säker Menest är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Hormonerna i förestrade östrogener kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Menest?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Menest ibland tas dagligen och ibland fått en cyklade schema, beroende på det tillstånd som behandlas.

Om du tar denna medicin på en cyklade schema, kommer du att ta det dagligen under flera dagar eller veckor och har sedan 7 till 10 dagar från medicin, för att efterlikna kroppens naturliga månatliga cykeln.

Om du tar Menest för att behandla cancer, kan du ta medicinen mer än en gång per dag.

Följ läkarens doseringsanvisningar noga.

Oavsett vad din doseringsschema, försök att ta medicinen vid samma tidpunkt varje doserings dag.

Ring din läkare omedelbart om du har någon ovanlig vaginal blödning.

För att hjälpa till att sänka risken för livmodercancer, kan din läkare också vill att du tar en progestin medicinering.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester eller om du kommer att vara på sängläge, kan du behöva sluta ta din medicin under en kort tid.

Förvara denna medicin vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Medan du tar Menest, måste du besöka din läkare regelbundet.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Ring din läkare för instruktioner om du glömmer att börja ta Menest igen efter den ordinarie ledighet i doseringscykel.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Menest?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Menest biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Menest och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Menest?

Andra läkemedel kan interagera med esterifierade östrogener, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Menest (esterifierade östrogener)

Klassificering

Relaterat

 • estradiol aktuell
 • Premarin
 • Estrace
 • Prempro
 • Vagifem
 • Arimidex
 • Femar
 • Xeloda
 • Herceptin
 • Ibrance
 • Faslodex
 • estradiol
 • Premarin
 • Estrace
 • Prempro
 • Climara
 • estradiol
 • Premarin
 • Estrace
 • Prempro
 • Climara

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.