Menopur

Allmänt namn: menotropiner

Vad är Menopur?

Menopur är en blandning av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH).

Menopur används för att hjälpa kroppen producera flera ägg under ägglossningen, som förberedelse för in vitro-fertilisering.

Menopur kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Menopur om du har primär äggstockssvikt, onormal vaginal blödning, okontrollerad sköldkörtel eller binjurarna störningar, en äggstockscysta, bröstcancer, livmoder eller äggstockscancer, en tumör i hypofysen eller hypotalamus eller infertilitet som inte orsakas av brist på ägglossning.

Använd inte Menopur om du är gravid.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Menopur, eller om du har:

Menopur kommer inte att orsaka ägglossning om dina äggstockar inte fungerar på rätt sätt.

Din läkare kommer att utföra blodprover och en gynekologisk undersökning för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt med hjälp av Menopur.

Din manliga sexuella partners fertilitet bör också kontrolleras innan du behandlas med Menopur.

För att vara säker Menopur är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använda Menopur kan öka dina chanser att ha en flerbörd (tvillingar, trillingar, fyrlingar osv).

Menopur kan också öka risken för äggledarna graviditet, missfall, fosterdöd, för tidig födsel, missbildningar eller feber efter förlossningen om du blir gravid efter att ha behandlats med detta läkemedel.

Även Menopur kan hjälpa dig att bli gravid, kan detta läkemedel skada fostret eller orsaka fosterskador.

Det är inte känt om menotropiner passerar över i bröstmjölk.

Hur ska jag använda Menopur?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Detta läkemedel injiceras under huden.

Menopur kommer i en pulvermedicin som måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Snurra försiktigt medicinen efter blandning.

Du kan behöva använda mer än en injektionsflaska med menotropiner för hela dosen.

Efter att injektionen, kasta bort någon del av den blandade medicin som inte används direkt.

För bästa resultat från dina fertilitetsbehandlingar, följ läkarens anvisningar noga.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

För att vara säker på att läkemedlet är effektivt, behöver du ofta blodprov och ultraljud tentor.

Lagra oblandat pulver medicin vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Du kan också lagra pulvret i ett kylskåp.

Infertilitet är ofta behandlas med en kombination av läkemedel.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Menopur.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Menopur?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Menopur biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa kvinnor som använder Menopur utvecklar ett tillstånd som kallas ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), särskilt efter den första behandlingen.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Menopur?

Andra läkemedel kan interagera med menotropiner, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Menopur (menotropiner)

Andra varumärken: Pergonal, Repronex

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.