Mentol topisk (munslemhinnan)

Vad är mentol aktuellt?

Mentol är antingen konstgjorda eller gjorda av extrakt av mynta olja.

Mentol topisk munslemhinnan (för användning i munnen) används för att behandla mindre halsont smärta eller irritation i munnen som orsakas av en kräfta öm.

Mentol aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda mentol aktuellt om du är allergisk mot mentol.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

En mentol sugtablett kan innehålla glukos (socker) eller fenylalanin.

Ge inte detta läkemedel till en baby eller litet barn utan läkares råd.

Hur ska jag använda mentol aktuellt?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Svälj inte mentol sugtablett hela.

Använd en ny sugtablett var 2 timmar eller vid behov.

Ring din läkare om ditt halsont är svår eller fortsätter under längre tid än 2 dagar, särskilt om du har också feber, huvudvärk, hudutslag, svullnad eller illamående och kräkningar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom mentol aktuellt är när det behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar mentol aktuellt?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mentol topisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Mentol topisk dosering informationen

Vanliga vuxendos för hosta:

Mentol aktuellt - oral sugtablett: Halsont: Lös 1 droppe långsamt i munnen var 2 timmar som needed.Cough: Lös en droppe långsamt i munnen varje timme som behövs.

Vanliga vuxendos för Pain:

Mentol topisk 2% gel, 2,5% gel, mentol topisk 5% pad, 1,4% pad, och 1,25% pad, mentol 7% topisk gel: Applicera topiskt till drabbade området 3 till 4 gånger daily.Menthol topisk 6% spray och 10% spray: Spraya lokalt på drabbade området efter behov inte överstiga 4 gånger per dag.

Vanliga vuxendos för Klåda:

Mentol 0,15% eller 0,5% topikal lotion: Applicera topiskt till drabbade området tre till fyra gånger dagligen.

Vanliga pediatrisk dos för hosta:

4 år eller äldre: Menthol aktuellt - muntlig sugtablett: Halsont: Lös 1 droppe långsamt i munnen var 2 timmar som needed.Cough: Lös en droppe långsamt i munnen varje timme efter behov.

Vanliga pediatrisk dos för Pain:

Mentol topisk 1,4% pad, 1,25% pad, och mentol 7% topisk gel: 12 år eller äldre: Applicera topiskt till drabbade området tre till fyra gånger daily.Menthol topisk 5% pad: 10 år eller äldre: Applicera topiskt till drabbade området tre till 4 gånger daily.Menthol topisk 6% sprut: 13 år eller äldre: Spray topiskt till drabbade området efter behov att inte överstiga 4 gånger day.Menthol topisk 2% topisk gel: 2 år eller äldre: Applicera topiskt till drabbade området tre till 4 gånger daily.Menthol aktuell 2,5% topikal gel: 12 år eller äldre: Applicera lokalt till drabbade området inte mer än 4 gånger dagligen.

Vanliga pediatrisk dos för Klåda:

2 år och äldre: Mentol 0,15% eller 0,5% topikal lotion: Applicera topiskt till drabbade området tre till fyra gånger dagligen.

Vilka andra droger påverkar mentol aktuellt?

Mentol aktuellt används i munnen är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om mentol aktuellt

Andra varumärken: Biofreeze, Aspercreme smärtlindring Heat Gel, Halls Mentho-Lyptus droppar, Aspercreme Max Mess Roll-On, ... 28 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.