Mepron

Allmänt namn: atovakvon

Vad är Mepron?

Mepron stör reproduktionen av protozoer (encelliga organismer) som kan orsaka sjukdom i kroppen.

Mepron används för att behandla eller förebygga lunginflammation orsakad av en svampinfektion som kallas Pneumocystis carinii (även kallad Pneumocystis jiroveci).

Mepron är för användning hos vuxna och barn som är minst 13 år gammal.

Mepron kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Mepron om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om Mepron skadar fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Mepron?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta med mat.

Skaka oral suspension (vätska) innan du mäta en dos.

Om du tar en i förväg uppmätt dos från en foliepåse, använda alla av läkemedlet i påsen.

Ta Mepron för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Förvara i svalt rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Mepron?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mepron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mepron?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Andra läkemedel kan påverka Mepron, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Mepron (atovakvon)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.