mesalamin

Vad är mesalamin?

Mesalamin påverkar ett ämne i kroppen som orsakar inflammation, vävnadsskada och diarré.

Mesalamin används för att behandla mild till måttlig ulcerös kolit.

Vissa märken av mesalamin är endast användas på vuxna, och vissa märken är avsedda för användning hos barn som är minst 5 år gamla.

Mesalamin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Sluta använda mesalamin och ring din läkare omedelbart om du har svåra magsmärtor, kramper, blodig diarré (kan uppträda med feber, huvudvärk och hudutslag).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda mesalamin om du är allergisk mot mesalamin, aspirin, sulfasalazin eller salicylater (såsom Nuprin Ryggvärk Caplet, Kaopectate, KneeRelief, Pamprin Kramp Formula, Samarin, Tricosal, trilisat och andra).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta mesalamin?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta Asacol HD på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Lialda bör tas med en måltid.

Andra märken av mesalamin kan tas med eller utan mat.

Svälj kapseln eller tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Om du inte kan svälja en Pentasa kapsel helhet öppna den och strö läkemedlet i en sked yoghurt eller äppelmos.

Tala om för din läkare om du hittar oupplösta mesalamin tabletter i avföringen.

Ring din läkare om ulcerös kolit symptom inte förbättras, eller om de förvärras.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar mesalamin?

Mesalamin kan göra dig solbränna lättare.

Fråga din läkare innan du använder ett antacidum och använd endast den typ din läkare rekommenderar.

Mesalamine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda mesalamin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar mesalamin?

Mesalamin kan skada njurarna, speciellt om du även använda vissa läkemedel mot infektioner, cancer, benskörhet, avstötning av transplanterade organ, tarmsjukdom eller smärta eller artrit (inklusive acetylsalicylsyra, Tylenol, Alvedon och Aleve).

Andra läkemedel kan påverka mesalamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om mesalamin

Andra varumärken: Lialda, Apriso, Asacol, Pentasa, ... 7 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.