Mesna (oral / injektion)

Vad är mesna?

Mesna används för att förhindra blödning i urinblåsan (hemorragisk cystit) under kemoterapi med ifosfamid (IFEX).

Mesna kommer inte att hindra andra biverkningar som orsakas av ifosfamid.

Mesna kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allvarlig reaktion: feber, illamående, kräkningar, racing hjärtslag, nässelfeber, utslag eller rodnad, hud smärta eller svullnad, blåsor eller peeling, led- eller muskelsmärta, känna matthet, svårt att andas, munsår, eller svullnad i ansiktet eller halsen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda mesna om du är allergisk mot mesna, EDTA natrium, natriumhydroxid, eller bensylalkohol.

Tala om för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel.

Även mesna inte väntas skada fostret, kan ifosfamid skada fostret om modern eller fadern använder detta läkemedel.

Inte amma medan du använder mesna eller ifosfamid, och under minst en vecka efter sista dosen.

Mesna injektion innehåller en ingrediens som kan orsaka allvarliga biverkningar eller dödsfall hos för tidigt födda eller låg födelsevikt.

Hur mesna ges?

Före och under behandlingen med mesna kan du behöva täta urintest.

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Mesna injektionen ges som en infusion i en ven.

Oral mesna tas genom munnen, vanligtvis 2 och 6 timmar efter att du fått ifosfamid.

Mesna ges antingen i en serie av 3 injektioner åtskilda 4 timmars mellanrum, eller som en enda injektion följt av 2 orala doser åtskilda 2 och 6 timmar senare.

Följ läkarens doseringsanvisningar noga.

Ring din läkare om du kräks inom 2 timmar efter att ha tagit oral mesna.

Tala om för din läkare om du har röd eller rosafärgad urin.

Dricka minst 1 till 2 liter (32 till 64 ounces) vätska varje dag medan du använder mesna.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Store MESNA tabletter vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av mesna.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder mesna?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

MESNA biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion eller svår hudreaktion:

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar mesna?

Andra läkemedel kan påverka mesna, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om mesna

Andra varumärken: Mesnex

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.