Methitest

Allmänt namn: metyltestosteron

Vad är Methitest?

Methitest är en konstgjord form av testosteron, ett naturligt förekommande könshormon som produceras i en mannens testiklar.

Methitest används i män och pojkar för att behandla tillstånd orsakade av en brist på detta hormon, såsom försenad pubertet eller andra hormonella obalanser.

Methitest kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Methitest om du är gravid.

Du bör inte använda Methitest om du har prostatacancer eller manlig bröstcancer.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Methitest om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Methitest är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori X. Detta läkemedel kan skada fostret eller orsaka fosterskador.

Det är inte känt om metyltestosteron passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Methitest?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

När du använder Methitest, kan du behöva täta blodprover.

Methitest kan påverka bentillväxten hos pojkar som behandlas för försenad pubertet.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Methitest?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Methitest biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Kvinnor som använder Methitest kan utveckla manliga egenskaper, som kan vara irreversibel om behandlingen fortsätter.

Vanliga biverkningar (hos män eller kvinnor) kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Methitest?

Andra läkemedel kan interagera med metyltestosteron, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Methitest (metyltestosteron)

Andra varumärken: Android, Testred

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.