metoxsalen

Vad metoxsalen?

Metoxsalen fungerar genom att öka kroppens känslighet för ultraviolett ljus A (UVA).

Metoxsalen används i kombination med UVA-ljus terapi för att behandla svår psoriasis.

Metoxsalen kan orsaka skadliga effekter på din vision och på huden (för tidigt åldrande eller hudcancer).

Metoxsalen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda metoxsalen om du är känslig för ljus, om du har linsskada i ögat, eller om du har haft hudcancer.

Metoxsalen kan orsaka skadliga effekter på din vision och på huden.

Oxsoralen-Ultra och 8-MOP inte är likvärdiga läkemedel och får inte ha samma doseringsschema.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda metoxsalen om du är allergisk mot metoxsalen eller liknande läkemedel, eller om du har:

Innan UVA behandling: Utsätt inte huden för solljus under minst 24 timmar innan du tar metoxsalen.

Du kan behöva ha dina ögon undersökas innan du börjar ta metoxsalen.

För att vara säker metoxsalen är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om metoxsalen tas oralt kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta metoxsalen?

Du kan behöva ha dina ögon undersökas först.

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Metoxsalen doser är baserade på vikt.

Du kommer att ta metoxsalen ett visst antal timmar innan du är planerade att få UVA behandling.

Du kan behöva hålla med metoxsalen under en kort tid efter UVA-behandling.

Ta detta läkemedel med låg fetthalt mat eller mjölk om det upprör magen.

Om din läkare ändrar ditt varumärke, styrka, eller typ av metoxsalen, dina dos behov och UVA ljusterapi schema kan ändras.

Metoxsalen kommer att göra dig mer känslig för solljus, vilket kan orsaka skadliga effekter på din vision och på huden (för tidigt åldrande eller hudcancer).

Minst 8 timmar efter att du tagit metoxsalen:

För 24 till 48 timmar efter att du fått UVA behandling:

Du kan utveckla grå starr om du inte riktigt skyddar dina ögon efter metoxsalen och UVA-behandling.

Följ läkarens anvisningar om att tillämpa aktuella psoriasis mediciner eller någon mjukgörande lotion efter metoxsalen och UVA-behandling.

Kontrollera huden regelbundet för tecken på hudcancer, såsom en liten tillväxt eller knöl, fjällande eller skorpa skada, en brunaktig fläck eller fläckar, eller en förändring i storlek, färg eller känslan av en mullvad.

Store metoxsalen vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du inte tog metoxsalen i rätt tid innan planerad UVA behandling.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar metoxsalen?

Undvik exponering för solljus eller artificiellt UV annat än din schemalagda ljusterapi behandlingar strålar.

Metoxsalen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Mild hudrodnad kan uppträda och kan pågå i 1 eller 2 dagar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar metoxsalen?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda.

Denna lista är inte komplett.

Mer om metoxsalen

Andra varumärken: 8-MOP, Oxsoralen-Ultra, Uvadex

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.