MetroLotion

Allmänt namn: metronidazol topisk

Vad är MetroLotion?

metronidazol är ett antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

MetroLotion (för huden) används för att behandla hudskador orsakade av rosacea.

MetroLotion kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda MetroLotion om du är allergisk mot det.

För att vara säker MetroLotion är säkert för dig, berätta för din läkare om alla dina medicinska besvär och allergier.

MetroLotion förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om metronidazol aktuell passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda MetroLotion?

Använd MetroLotion precis som det ordinerats åt dig.

Tvätta och försiktigt torka huden innan du applicerar MetroLotion

Applicera medicinen i ett tunt lager och gnid in helt.

Använd inte MetroLotion att behandla någon hudåkomma som inte har kontrollerats av din läkare.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder MetroLotion.

Store MetroLotion vid rumstemperatur borta från fukt eller värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använda medicinen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av metronidazol appliceras på huden förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder MetroLotion?

Ta inte med munnen.

Använd inte aktuell metronidazol i slidan.

MetroLotion biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har svår stickande eller brännande när du ansöker MetroLotion.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar MetroLotion?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad metronidazol.

Mer om MetroLotion (metronidazol topisk)

Andra varumärken: Metrogel, Metrogel-vaginalt, MetroCream, Vandazole, ... 5 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.