Metylprednisolon (injektion)

Vad är metylprednisolon?

Metylprednisolon är en steroid som förhindrar utsläpp av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

Metylprednisolon används för att behandla många olika inflammatoriska tillstånd, såsom artrit, lupus, psoriasis, ulcerös kolit, allergiska störningar, körtel (endokrina) störningar, och förhållanden som påverkar hud, ögon, lungor, celler mage, nervsystemet, eller blod.

Metylprednisolon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du kanske inte kan ta emot en metylprednisolon injektion om du har en svampinfektion.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med metylprednisolon om du är allergisk mot det.

Metylprednisolon kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om metylprednisolon kommer att skada fostret.

Du ska inte amma medan du använder metylprednisolon.

Hur metylprednisolon ges?

Metylprednisolon injiceras i en muskel eller mjuk vävnad, in i en hudskada, in i utrymmet kring en led, eller ges som en infusion i en ven.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

Om du har en större operation eller en allvarlig skada eller infektion, kan din metylprednisolon dos behov förändras.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva medicinska tester och vision tentor.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för metylprednisolon injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får metylprednisolon?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder metylprednisolon.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Metylprednisolon biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Metylprednisolon kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar metylprednisolon?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan påverka metylprednisolon.

Mer om metylprednisolon

Andra varumärken: Medrol, Medrol Dosepak, metylprednisolon portionsförpackning, Solu-Medrol ... +3 mer

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.