Mexiletine

Vad är mexiletin?

Mexiletine påverkar det sätt som ditt hjärta slår.

Mexiletine används för att behandla allvarliga oregelbundna hjärtslag.

Mexiletine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda mexiletin om du har en allvarlig hjärtåkomma som "AV-block" (om du inte har en pacemaker).

Mexiletine kan leda till att du har onormala leverfunktionstester, särskilt om du har också hjärtsvikt eller problem med blodcirkulationen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda mexiletin om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker mexiletin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om mexiletin skadar fostret.

Mexiletine kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta mexiletin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Mexiletine ges vanligen först på ett sjukhus.

Ta mexiletin med mat eller en antacida för att minska magbesvär.

Din hjärtfunktion kan behöva kontrolleras med hjälp av ett EKG eller EKG (kallas ibland en EKG).

Hoppa inte över doser ändra doseringen eller sluta ta mexiletin utan att prata med din läkare.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Försök att inte missa några doser av denna medicin.

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, dåsighet, förvirring, känsla av yrsel, kramper, medvetslöshet och en försämring oregelbunden hjärtrytm.

Vad ska jag undvika när du tar mexiletin?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mexiletine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mexiletine kan leda till att du har onormala leverfunktionstester, särskilt om du har också hjärtsvikt eller problem med blodcirkulationen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Mexiletine doseringsinformation

Vanliga vuxendos för kammartakykardi:

Initial dos: 200 mg peroralt var 8 timmar när snabb kontroll av arytmi är inte väsentligt.

Vanliga pediatrisk dos för Arytmier:

1,4 till 5 mg / kg / dos ges var 8: e timme.

Vilka andra droger påverkar mexiletin?

Andra läkemedel kan interagera med mexiletin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om mexiletin

Andra varumärken: Mexitil

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.