Micardis HCT

Allmänt namn: hydroklortiazid och telmisartan

Vad är Micardis HCT?

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention.

Telmisartan är en angiotensin II-receptorantagonist.

Micardis HCT är en kombination läkemedel används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Micardis HCT kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte om du är gravid.

Du bör inte använda detta läkemedel om du inte kan urinera.

Om du har diabetes, inte använda Micardis HCT tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydroklortiazid eller telmisartan, om du inte kan urinera.

Om du har diabetes, inte använda Micardis HCT tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Du kan också behöva undvika att ta Micardis HCT med aliskiren om du har njursjukdom.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använd inte om du är gravid.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Micardis HCT?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Du kan ta Micardis HCT med eller utan mat.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen i förväg att du använder Micardis HCT.

Det kan ta upp till 4 veckor för denna medicin för att kontrollera blodtrycket.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera snabb eller långsam hjärtfrekvens, känsla YR eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Micardis HCT?

Använd inte kaliumtillägg eller saltersättningsmedel, om inte din läkare har sagt till.

Att dricka alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och kan orsaka biverkningar.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning, i varmt väder, eller genom att inte dricka tillräckligt med vätska.

Micardis HCT biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan Micardis HCT orsaka ett tillstånd som resulterar i nedbrytningen av skelettmuskelvävnaden, vilket leder till njursvikt.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Micardis HCT?

Om du också ta kolestyramin eller kolestipol, undvika att ta dessa läkemedel inom 4 timmar före eller 4 timmar efter att du tar Micardis HCT.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Micardis HCT (hydroklortiazid / telmisartan)

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.