Mimvey

Allmänt namn: östradiol och noretindron

Vilka är Mimvey?

Estradiol är en form av östrogen, ett kvinnligt könshormon som reglerar många processer i kroppen.

noretindron är en form av progesteron, ett kvinnligt hormon viktigt för att reglera ägglossning och menstruation.

Mimvey är en kombination läkemedel som används för att behandla klimakteriet symtom såsom värmevallningar och vaginal förändringar, och för att förhindra osteoporos (förlust av benmassa) hos kvinnor i klimakteriet.

Mimvey kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Mimvey om du har haft en hysterektomi, eller om du har: odiagnostiserade vaginal blödning, leversjukdom, en blödningssjukdom, om du kommer att ha en större operation, eller om du någonsin har haft en hjärtattack, stroke, blod koagel, eller cancer i bröst, livmoder / livmoderhals, eller vagina.

Använd inte om du är gravid.

Mimvey kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Med hjälp av detta läkemedel kan öka risken för blodproppar, stroke, hjärtinfarkt eller cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot östradiol eller noretindron, om du har haft en hysterektomi, eller om du har:

Använd inte Mimvey om du är gravid.

Med hjälp av detta läkemedel kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt.

Mimvey bör inte användas för att förebygga hjärtsjukdomar, stroke eller demens, eftersom detta läkemedel faktiskt kan öka risken att utveckla dessa tillstånd.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Med hjälp av detta läkemedel kan öka risken för cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Mimvey kan bromsa bröst mjölkproduktionen.

Hur ska jag ta Mimvey?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Estradiol kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Om du behöver större operation eller kommer att vara på lång sikt sängläge, kan du behöva sluta använda detta läkemedel under en kort tid.

Läkaren bör kontrollera dina framsteg regelbundet (var 3 till 6 månader) för att avgöra om du ska fortsätta denna behandling.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Mimvey?

Undvik rökning.

Grapefrukt kan interagera med Mimvey och leda till oönskade biverkningar.

Mimvey biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mimvey?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan påverka Mimvey.

Mer om Mimvey (estradiol / noretindron)

Andra varumärken: CombiPatch, Activella, Lopreeza

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.