Min väg

Allmänt namn: levonorgestrel akut p-piller

Vad är My Way?

Min Way används för att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller fel på andra former av preventivmedel (såsom kondom brott, eller saknas två eller flera p-piller).

My Way kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

My Way kommer inte avbryta graviditeten om det befruktade ägget redan har fäst till livmodern.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar levonorgestrel om du regelbundet använder medicin för kramper, tuberkulos eller HIV / AIDS.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du redan är gravid.

My Way är inte godkänd för användning av någon yngre än 17 år.

Du bör inte använda levonorgestrel om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar levonorgestrel om du regelbundet använder medicin för kramper, tuberkulos eller HIV / AIDS.

My Way är inte avsedd att användas som en rutinmässig form av preventivmedel och bör inte användas på detta sätt.

Levonorgestrel kan bromsa bröstmjölk produktion.

Hur ska jag ta My Way?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

My Way måste tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag (senast 72 timmar efteråt).

Ring din läkare omedelbart om du kräks inom 2 timmar efter att ha tagit My Way.

Besök din läkare inom 3 veckor efter att ha tagit My Way.

Om din mens är försenad med en vecka eller längre efter den förväntade tidpunkten, kan du vara gravid.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom My Way används som en enda dos, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom My Way levereras som en enda tablett i en exakt styrka, är en överdos osannolik när levonorgestrel används enligt anvisningarna.

Vad ska jag undvika när du tar My Way?

My Way kommer inte att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar - inklusive HIV och AIDS.

My Way biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare eller söka akut medicinsk hjälp om du har svår smärta i nedre delen av magen eller sidan.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar My Way?

Vissa andra läkemedel kan göra My Way mindre effektivt, vilket kan leda till graviditet.

Denna lista är inte komplett.

Mer om My Way (levonorgestrel)

Andra varumärken: Mirena, Plan B, plan B One-Step, Skyla, ... 14 mer

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.