Minocin PAC

Allmänt namn: minocyklin

Vad är Minocin PAC?

Minocin PAC är en tetracyklin antibiotikum som används för att behandla många olika bakteriella infektioner, såsom urinvägsinfektioner, luftvägsinfektioner, hudinfektioner, svår akne, gonorré, fästingfeber, klamydia och andra.

Minocin PAC kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Minocin PAC om du är allergisk mot Minocin PAC eller liknande antibiotika såsom demeklocyklin, doxycyklin eller tetracyklin.

Om du använder Minocin PAC för att behandla gonorré, kan din läkare testa dig för att se till att du inte också har syfilis, en annan könssjukdom.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du bör inte använda Minocin PAC om du är gravid.

Tala om för din läkare omedelbart om graviditet inträffar när antingen mamman eller pappan tar Minocin PAC.

Minocin PAC kan göra p-piller mindre effektiva.

Minocycline passerar över i bröstmjölken och kan påverka ben och tänder utveckling i ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Minocin PAC?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Du kan ta Minocin PAC med eller utan mat.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning kapsel eller tablett.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Kasta bort någon Minocin PAC inte användes före utgångsdatumet på medicinetiketten.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera yrsel, illamående eller kräkningar.

Vad ska jag undvika när du tar Minocin PAC?

2 timmar före eller efter du tar Minocin PAC: Undvik att ta antacida, laxermedel, multivitaminer eller kosttillskott som innehåller kalcium, magnesium eller järn.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Minocin PAC kommer att påverka dig.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Minocin PAC kan göra dig solbränna lättare.

Minocin PAC biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, feber, svullna körtlar, ledvärk, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röd eller lila hudutslag som sprider och orsakar blåsbildning och avskalning).

Söka läkarvård om du har en allvarlig läkemedelsreaktion som kan påverka många delar av kroppen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Minocin PAC?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Minocin (minocyklin)

Andra varumärken: Solodyn, Dynacin, Ximino, Myrac ... två mer

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.