minoxidil

Vad är minoxidil?

minoxidil är en vasodilator som slappnar (vidgas) blodkärlen och förbättrar blodflödet.

Minoxidil används för att behandla allvarligt högt blodtryck (hypertoni) som orsakar symptom eller skada dina vitala organ.

Minoxidil tabletter ska inte användas för att främja hårbotten hårväxt.

Minoxidil kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda minoxidil om du har feokromocytom (binjure tumör).

Minoxidil ges vanligen tillsammans med två andra läkemedel för att förhindra allvarliga biverkningar.

Ring din läkare på en gång om du har ny eller förvärrad bröstsmärtor, andnöd (även när man ligger ner), smärta när du andas eller snabba hjärtslag.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda minoxidil om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker minoxidil är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Minoxidil kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta minoxidil?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Din läkare kanske vill ge din första dos av detta läkemedel på ett sjukhus eller klinik inställning att snabbt behandla några allvarliga biverkningar som uppstår.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Medan du tar minoxidil, måste du mäta din puls genom att kontrollera din puls.

Väg dig varje dag medan du tar minoxidil.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Store minoxidil vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera yrsel eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar minoxidil?

Du kan behöva begränsa eller minska saltet i din kost när du tar minoxidil.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar en hosta eller förkylning läkemedel som innehåller en avsvällande som fenylefrin.

Minoxidil biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar minoxidil?

Andra läkemedel kan interagera med minoxidil, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om minoxidil

Andra varumärken: Loniten

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.