Mirabegron

Vad är Mirabegron?

Mirabegron minskar muskelspasmer i urinblåsan och urinvägarna.

Mirabegron används för att behandla överaktiv blåsa med symtom på frekvent eller brådskande urinering och urininkontinens.

Mirabegron kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Mirabegron om har svår njursjukdom, allvarlig leversjukdom eller allvarlig okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Mirabegron om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Mirabegron är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Mirabegron skadar fostret.

Det är inte känt om Mirabegron passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Mirabegron är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Mirabegron?

Mirabegron tas vanligen en gång per dag.

Du kan ta Mirabegron med eller utan mat.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Det kan ta upp till 8 veckor innan dina symtom förbättras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen och vänta tills nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Mirabegron?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mirabegron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Mirabegron och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mirabegron?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Mirabegron

Andra varumärken: Myrbetriq

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.